×
Bejelentkezés
Feliratkozás

Amennyiben feliratkozik, megkaphatja hírlevelünket, és hozzászólhat a közzétett anyagokhoz.

Feliratkozom a hírlevélre
keresés

Csökken a magyar elsősök létszáma Horvátországban

Az államnyelv elsajátítása nem cél, hanem csupán egy(ik) eszköz a boldoguláshoz!

Véget ért a nyári szünidő, kezdetét vette az új iskolai év. Szeptember 8-án elkezdődött a 2014/2015-ös tanév. A horvátországi magyar tannyelvű iskolákba idén 15 kisdiák iratkozott be az elsős magyar osztályokba, a horvát tagozatra pedig 14 tanuló. Várdarócon és Kopácson B modell szerint összesen 5 diák iratkozott be, így az első osztályok esetében továbbra is marad a visszaesés. A szülők a jobb boldogulás érdekében inkább horvát osztályokba küldik gyermekeiket. A négy központi magyar tannyelvű általános iskolában az úgynevezett A modell szerint működik az oktatás, ami azt jelenti, hogy teljes egészében a kisebbség nyelvén folyik a tanítás, a diákok kötelezően tanulják a horvát nyelvet is ugyanannyi óraszámban, mint a magyar nyelvet.
Anyanyelvünkön tanulni kincs. A szülők mégis különböző okokból kifolyólag, talán azért, hogy gyermekük jobban tudjon majd érvényesülni szülőföldjén, horvát tagozatra íratják be gyermekeiket, s jobbik esetben magyar anyanyelvápolásra járatják csak, ha arra van lehetőség az adott tanintézményben. Az ilyen jellegű oktatást tavalyi adatok szerint több mint nyolcszázan választják gyermekük számára.
 Egyre több helyen indul már a B modell szerinti oktatás is. Ez annyit jelent, hogy az oktatás két nyelven folyik. Ebben az esetben a természettudományi tárgyakat horvát nyelven tanulják, míg a társadalomtudományi tárgyakat magyar nyelven. Az ilyenfajta oktatás horvát tannyelvű intézményben történik, külön osztályokban. Horvátországban, Várdarócon, Kopácson és Zágrábban tanulnak a gyerekek B modell szerint.
Első osztályba a magyar általános iskoláinkban a következő létszámban íratták be a szülők a gyermekeiket. Mindösszesen 34 elsős diákunk van. Ezen adatok szerint a négy központi magyar általános iskolába összesen 248 diák iratkozott be. Ebből csupán 165-en vesznek részt a magyar tannyelvű oktatásban. Eszéken a Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális központban folyik egyedül magyar nyelvű középiskolai oktatás. Három szakon (Általános Gimnázium, Közgazdasági szakirány és Szálloda és Idegenforgalmi technikus) idén összesen 9 elsős középiskolás diák iratkozott be, összesen 41 a középiskolások száma a központban. A központ igazgatója, Kucsera Bandi elégedett az ezévi beiratkozással és a diákok létszámával, hisz már tizenöt éve ugyanezzel a létszámmal gazdálkodnak, mindig elérik a beiratkozás 50 %-át.

Eszék-Baranya Megye - statisztika és vélemény

A magyar populáció átlagéletkora a 2011-es népszámlálási adatok szerint 50,7 év, és ez sajnos arra enged következtetni, hogy társadalmunk korfája az elöregedés irányába tendál, kevés a magát magyarnak valló fiatal.
Arról, hogy mennyi magyar kiskorú is lehet Eszék-Baranya megyében, egy összehasonlítás révén tudunk következtetni. A 2011-ben lezajlott kisebbségi önkormányzati választások kapcsán közzétett adatokból kiolvasható, miszerint a megyében 7.711 nagykorú, szavazásra jogosult magyar él. Ha ezt összehasonlítjuk a népszámlálás adataival (8.249 magyar Eszék-Baranya megyében), arra tudunk következtetni, hogy 538 magyar kiskorú él Horvátország legmagyarabb megyéjében, azaz a magukat magyarnak vallók csupán 5 %. Ebből közel száz a Hercegszöllősi járásban, majdnem 120 a Bellyei járásban, továbbá Eszék és a Baranyaszentistváni járás azok a területek, ahol jelentős számban következtethetünk magyar ifjúságra. Nem véletlen az összefüggés, hogy éppen ezeken a részeken működnek magyar tannyelvű iskoláink. Ugyanakkor igen komoly vészjelnek számítanak a tavaly és az idei őszi iskolakezdés adatai, miszerint ezekbe a magyar iskoláinkba tavaly csupán 16-an, idén pedig 15-en iratkoztak be magyar tagozatra. Magyar iskoláinkban pedig mindösszességében csupán 160 fiatal tanul.
- A felsorakoztatott adatok nagyon elszomorítóak. Nem hiába mondják, hogy az anyanyelvi oktatás egy kisebbségi közösség alappillére. A horvátországi magyarság anyanyelvi oktatásának a sorsa véleményem szerint jó néhány tényezőn múlik.
- Az egyik a szülő, hiszen a szülő dönt arról, milyen tannyelvű iskolát választ gyermekének. Az anyanyelvi oktatás mellett számos érv sorakoztatható fel: két nyelven tanul meg írni és olvasni, megtanulja a köznyelvet a tájnyelv mellett, anyanyelvén ki tudja fejezni és képviselni tudja magát, ami nagyon fontos, hisz a magabiztosság az érvényesülés alapja. Rengeteg példát tudnék felsorolni arra, hogy a nem anyanyelven tanuló magyar gyerekek többségére a sikertelenség várt. Ráadásul a nem anyanyelvi iskolában veszélybe kerül a gyerek magyar nemzeti identitása, ezzel párhuzamosan pedig a magyarság jövőbeni megmaradása is. Ha minden magyar horvát iskolába vagy horvát tagozatra fogja járatni a gyerekét, nem lesz jövője a magyar nyelvnek a Drávaszögben!
- A másik igen fontos tényező, hogy az iskoláinknak törekedniük kell a minőségi képzésre, különösen, ami a nyelvet illeti, hiszen a horvátországi magyarságnak saját jól felfogott érdeke, hogy anyanyelve megőrzése mellett elsajátítsa az államnyelvet és még legalább egy világnyelvet.
- A mi felelősségünk - mint ernyőszervezetek, önkormányzatok, pedagógusok, értelmiségiek - pedig az, hogy hozzáértő szakmai segítség révén mielőbb irányított akciók által hozzáférhetővé tegyük azokat az információkat, amelyek a szülői döntések meghozatalához szükségesek. Ahhoz, hogy a szülő megfontoltan dönthessen, tudnia kell(ene) több érvről, amelyek alapján tudatosabban viselhetné döntésének következményeit. Valamint nem árt tudatában lennie annak, hogy az államnyelv elsajátítása nem cél, hanem csupán egy(ik) eszköz a boldoguláshoz. A magyarságunk érték! Őrizzük meg - nyilatkozta lapunknak Sipos Zsivics Tünde, az Eszék-Baranya Megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
- Az asszimiláció ugyanolyan emberi jog, mint a nyelv megtartása. A mi feladatunk nem az erkölcsi ítélkezés, hanem ismereteink, tudásunk megosztása azokkal, akiknek a döntéseit megkönnyíthetjük, megfontolttá tehetjük - tette hozzá. A magyar diáklétszám növelésére a Magyar Egyesületek Szövetsége is külön támogatási alapot hozott létre. Minden beiratkozott magyar tagozatos elsős kisiskolás szülei anyagi támogatásban részesülnek. A támogatások feldolgozása és a szülök értesítése jelenleg is zajlik, és napokon belül el is kezdődik a támogatás kifizetése. A MESZ ily módon szeretné ösztönözni a magyar ajkú szülőket, hogy gyermekeiket magyar tannyelvű iskolákba írassák be a jövőben.

Forrás: www.smu-mesz.hr

Hozzászólások

Nincsenek hozzászólások