×
Bejelentkezés
Feliratkozás

Amennyiben feliratkozik, megkaphatja hírlevelünket, és hozzászólhat a közzétett anyagokhoz.

Feliratkozom a hírlevélre
keresés
2013 június 25.

A maarsseni Kincskereső Oskola

A Kincskereső Oskola tizennégy éves hagyománnyal rendelkezik. Célunk a Hollandiában élő magyar származású gyerekek számára játékos foglalkozások keretében magyar nyelvi környezetet teremteni, anyanyelvi fejlődésüket segíteni, a magyar kultúrát kézzelfogható közelségbe hozni.

Jelenleg két óvodás és három iskolás csoportunk van; több, mint 50 gyermek látogatja rendszeresen a foglalkozásainkat. A Kincskereső egyik erőssége, hogy növekvő létszámunk ellenére is sikerült megőriznünk a családias hangulatot.

Ez egy igazán jó csapat, ahová gyerekek és szülők egyaránt szívesen jönnek! A Kincskereső Oskola nem intézmény, hanem közösség. A szülők lelkesedése, munkája és a magyar nyelv iránti elhivatottsága nélkül nem létezhetne, nem válhatott volna fogalommá Hollandiában. Nálunk nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek is van feladatuk, ezért elsősorban olyan családok jelentkezését várjuk, akik készek velünk együtt munkálkodni azon, hogy ez a szép kezdeményezés tovább éljen és fejlődjön.

Mottóként választottuk Kodály Zoltán szavait: “Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk.” Hisszük, hogy mindez igaz az anyanyelvi kultúrával kapcsolatban is, különösen a kétnyelvű családokban. Munkánkkal ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy gyermekeink örömmel váljanak a magyar nyelv és kultúra apró kincskeresőivé, felnőve pedig e kincsek őrzőivé.

Csoportjaink:

A Kincskereső Oskolába beíratható minden olyan gyermek, akinek legalább az egyik szülője magyar anyanyelvű. A gyermekekkel jelenleg öt csoportban foglalkozunk:

Ovisok

Mazsola csoport (3-4 évesek)

Csiribí csoport (5-6 évesek)

Iskolások

Napocska csoport (7-8 évesek)

Boribon csoport (9 évesek)

Kamaszklub (10 éven felüliek)

Az egyes csoportok fő pedagógiai feladatának a következőket tartjuk:

Kiscsoport: játék magyar nyelvi környezetben. A felkínált nyelvi anyag optimális befogadása érdekében barátságos, meghitt hangulat teremtése a cél. Játék közben akicsik magyar gyermekdalokat, mondókákat tanulhatnak, a cselekvések, tárgyak megnevezésével, mesemondással bővítjük szókincsüket. A délelőtt szerves részét alkotja a zenés foglalkozás is, amelyen a kicsik szüleikkel együtt vesznekrészt. A höcögtetős, ringatós, csiklandozós, körbe sétálós, elmesélős dalok és mondókák mindannyiunk kedvencei.

Nagycsoport: a nyelvtudás intenzív szóbeli fejlesztése. A korcsoportnak megfelelő játékokkal, feladatokkal ösztönözzük a gyerekeket a magyar nyelv aktív használatára. Figyelmet fordítunk a kétnyelvűségből adódó speciális nyelvi “gubancok” kibogozására, valamint a betűtanulást előkészítő készségfejlesztésre. A foglalkozások szerves része a körjáték és egyéb mozgásos játékok, valamint a mesemondás is.

Iskolások: az intenzív nyelvfejlesztés mellett ezekben a csoportokban a gyerekek először megismerkednek a magyar ABC-vel, megtanulnak magyarul olvasni és írni. A honismeret órákon a gyerekek életkoruknak megfelelő feldolgozásban ismerkednek a magyar kultúra különböző vonatkozásaival: történelem, földrajz, országismeret, ének-zene, népszokások, híres emberek, mondavilág stb.

Hozzászólások

Nincsenek hozzászólások