×
Bejelentkezés
Feliratkozás

Amennyiben feliratkozik, megkaphatja hírlevelünket, és hozzászólhat a közzétett anyagokhoz.

Feliratkozom a hírlevélre
keresés

Danubius Kulturális Egyesület - a művészet összeköt

A bécsi Danubius Kulturális Egyesület széles körben kíván művészeti tevékenységet folytatni, ezzel is kiszélesítve a művészetek spektrumát, elérhetővé téve ezt mindenki számára.

Legfőbb célunk megteremteni annak lehetőségét, hogy mindenki számára alkalom nyíljon, már egészen gyermekkortól akár egy életen át, egy összetett művészeti tevékenységben részt venni. Ezért tartozik az egyesület tevékenységei közé a szolfézs oktatás, a kórusban éneklés lehetősége, és többek között a néptánc. Annak, aki szeretné ápolni saját kultúráját, és azt kívánja, hogy gyermeke is részesüljön a magyar zeneoktatásban (Kórusélet, Kodály-módszer stb.), valamint egyedi folklórkultúránk megőrzésében, művelésében (Néptánc, népzene), annak egyesületünk mind ezt együttesen biztosítja. E gondolat mentén fogalmazódott meg 2013-ban egyesületünk egyik meghatározó célja: a közösen, együtt és egymás mellett élő népek, nemzetiségek és nemzetek kultúrájának minél szélesebb körben való megismerése, magas színvonalon, autentikus keretek közötti interpretálása. A művészet kell legyen az-az eszköz, mely a megannyi művészeti alkotás ihletőjévé vált Dunához hasonlóan, összeköti és meghatározza a népeket. Egyesületünk a művészet 4 szegmensében kíván tevékenyen részt venni: előadó művészet és zeneoktatás, alkotóművészet, folklórműhely, egyházzenei műhely.
Folyamatosan gyorsuló világunkban számtalan olyan változás megy végbe, melyek jók és kevésbé jók, de sok esetben társadalmi, gazdasági és kulturális feszültségeket kelthetnek, keltenek. Ezek többnyire visszafordíthatatlan folyamatok (globalizáció), melyek helyükön való kezelése korunk egyik legfőbb feladata. Egyesületünk célja a békés együttélés segítése egymás és saját értékeink megőrzésével, megismertetésével. Hisszük, hogy lehet együtt élni egy olyan egységes Európában, ahol a regionális-nemzeti kultúrák, tradíciók, nyelvek nem vesznek el, sőt együttesen képesek egy integrált, közös európai kultúrát alkotni. Hisszük, hogy a művészet mindenkihez szól, és mindenki számára (szegények, alacsonyabb műveltségűek, fogyatékkal élők, nők, gyermekek, idősek, vidéken élők, szegényebb országok lakosai) elérhetővé lehet és kell tenni. Ugyanakkor az egyesületen belüli tevékenység során az egyén saját hozzáadott értékei nélkül (szakmai tudás, művészi képesség, szorgalom, belső motiváltság), igazi eredmény sosem születhet meg. Olyan műhelymunkát szeretnénk kiépíteni a különböző szekciókban, melyek komoly munka árán, kiemelkedő nívóval bírnak majd. A közösségi létnek – legyen az amatőr vagy professzionális együttes – csak akkor van értelme, és csak akkor tud hosszútávon működni, ha valódi értékeket képvisel, és valódi eredményes munkát végez, így válik értelmes tevékenységgé. Ez a célok világos megfogalmazásával, és a szükséges eszközök biztosításával érhető el, amik a szakmai tudást, világos értékrendet és anyagi bázist jelentenek. Az egyesület a különböző szekciókban dolgozó, oktató szakemberek tudására, tapasztalatára, képzettségére és elhivatottságára támaszkodva tudja ezt a nívót garantálni. A gondosan megszervezett munka érdekében, a professzionális programok kivitelezésére, koncertek és fellépések szervezésére valamint oktatási tevékenységre (részletes tevékenységről később) jött létre a Danubius Kulturális Egyesület.
Mindenekfölött az egyesület célja a különböző világnézetű emberek, a művészet általi összekötése, olyan egyetemes értékek mentén, melyek mindenki számára elfogadhatóak. Ennek okán az egyesület teljesen független kíván lenni politikai nézetektől, pártoktól. Hisszük, hogy minden, ami képes arra, hogy megbélyegezzen, rákényszerítsen mások azonnali megítélésére, erőszakosan formálni kívánja értékrendünket, megosszon és elválasszon egymástól, az nem képvisel olyan erényeket, melyek jelenléte a közösség és az egyesület által meghatározott elvekkel megegyezne. Nagyon fontosnak tartjuk az egyén tiszteletét, és olyan közös értékek keresését (művészet), mely romlottságtól mentes, tiszta forrásból valók. Továbbá alapvető értéknek valljuk minden demokratikus nemzet alapelveit, minden vallás azon tanításait, melyekkel nem sértik más emberek személyiségjogait, hitbéli nézeteit. Ezért, az egyesület kész ezekhez az értékekhez munkát rendelni; koncerteket, rendezvényeket szervezni, liturgiákon részt venni, ápolni a nemzeti kultúrákat, a tradicionális művészeteket.

 

Forrás: www.danubiuskultur.eu

Hozzászólások

Nincsenek hozzászólások