×
Bejelentkezés
Feliratkozás

Amennyiben feliratkozik, megkaphatja hírlevelünket, és hozzászólhat a közzétett anyagokhoz.

Feliratkozom a hírlevélre
keresés
2014 március 19.

Hollandiai Mikes Kelemen Kör

A Hollandiai Mikes Kelemen Kört 1951-ben alapítottuk. Célunk a magyar műveltség ápolása és megismertetése Hollandiában és azon kívül. Körünknek jelenleg mintegy 200 aktív és 300 pártoló tagja van, működését alapszabály határozza meg.

A holland törvények értelmében egyesületként működünk. A vezetőséget évente közgyűlési szavazással választjuk. A Mikes évközi munkája előadások (10 alkalommal) és egyéb kulturális tevékenységek megszervezéséből áll, 1959-től pedig évente egyszer (szeptemberben) Tanulmányi Napokat rendezünk. Ezek anyagát időnként könyv alakban is publikáljuk. 1982-ben Magyar Irodalmi Figyelő elnevezéssel díjat alapítottunk. A Mikes működésének költségeit tagdíjakból és egyéb adományokból fedezzük. A Kör tagja a Hollandiai Magyar Szövetségnek.

Ami a szemléletet illeti

A Mikes független szellemi fórum. Nem kötelezzük el magunkat egyetlen világnézet, társadalmi csoport vagy politikai párt mellett sem. Kizárja ezt mind az elfogulatlan szellemi tájékozódás igénye, mind pedig a Mikes tagságának összetétele. Magyar kulturális egyesület egy olyan kis országban mint Hollandia nem működhetne sikerrel, ha különbséget tenne a Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról vagy a világ bármely tájáról származó protestáns, katolikus, zsidó, felekezeten kívüli, "budapesti" vagy "vidéki", stb. eredetű tagjai között. Ellenkezőleg. A Mikes erejét éppen ez a sokszínűség biztosítja. Majd ötven éve tartó töretlen működésünket igazolja, hogy a Kör képes volt 1956. előtt is - akkor még egyetemi hallgatókból álló, mind holland mind magyar viszonylatban útjukat kereső tagjaiból - közösséget alkotni, 1956. után pedig kibővíteni tagságát s a szárszói konferenciák mintájára többek között Cs. Szabó Lászlóval, Szabó Zoltánnal, Veress Sándorral, Kerényi Károllyal és másokkal együttműködve megrendezni a Tanulmányi Napokat a Nyugat-Európában szétszórt magyar értelmiség számára. A 60-as években bekapcsolódtak munkánkba a kisebbségben élő magyar értelmiségiek. A 70-es évektől kezdve résztvevőink köre kibővült sok magyarországi előadóval is. 1989. után Körünk a helyzetből adódóan az egész egyetemes magyarság képviselőiből tud - korlátozás nélkül - előadókat meghívni. Témaválasztását tekintve a Mikes Tanulmányi Napjain foglalkozik társadalmi, gazdasági, természettudományi és filozófiai kérdésekkel. Különleges szempontként veti fel a tudományt, az irodalmat és a művészeteket irányító eszmék vizsgálatát.

Változás és állandóság

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör a továbbiakban is a külföldi magyarság diaszpórájába ágyazva kívánja szolgálni a magyar művelődés szellemét. Folytatja évközi munkáját és a Tanulmányi Napok szervezését. Szándékát igazolja a hallgatóság maradandó érdeklődése, a már meglevő hollandiai társadalmi és kulturális kapcsolatok hatása, továbbá az a tény, hogy a második (harmadik) generáció egy része önként vállalja a magyarsághoz való tartozás tudatát.

Nyitottság

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör nyitott szervezet. Az évközi előadásokon és a Tanulmányi Napokon (előzetes jelentkezés, valamint részvételi díj mellett) bárki részt vehet. Meghívót természetesen csak azoknak tudunk küldeni, akik címlistánkon szerepelnek. Amennyiben ezt valaki igényli, ill. tagjaink sorába akar lépni, kérjük jelentkezzék a fejlécen megadott címen, telefonon, faxon vagy email-en. Az évi tagsági díj 50 euro, diákoknak 15 euro.

A Mikes International alapítvány honlapja: http://www.federatio.org/mikes_int.html 

A Mikes International folyóirat aktuális száma, illetve az archívum a következô címen érhetô el: http://www.federatio.org/mikes_per.html 

A Bibliotheca Mikes International katalógusa, illetve könyvei a következô címen érhetôk el: http://www.federatio.org/mikes_bibl.html


 

Forrás: www.federatio.org/mikes_int.html

Hozzászólások

Nincsenek hozzászólások