×
Bejelentkezés
Feliratkozás

Amennyiben feliratkozik, megkaphatja hírlevelünket, és hozzászólhat a közzétett anyagokhoz.

Feliratkozom a hírlevélre
keresés

Partnerek

Bethlen Történeti Társaság
A magyar hagyományőrzés és identitástudat fejlesztését a BTT rokonszervezetekkel együttműködve látja sikeresnek és hosszútávon fenntarthatónak.
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
Az 1968-ban hivatalosan megalakult új egyesület alapszabályban rögzítette a legfontosabbakat. Neve Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (rövidítve BMKE) lett, székhelye Felsőőr.
Calgary Magyar Ház
Ciprusi-Magyar Baráti és Kulturális Kapcsolatok Társasága
Cipruson alapított non-profit egyesület, melynek fő célja e két nemzet kulturális kapcsolatainak erősítése és azok bemutatása. Programjaink igyekeznek megőrizni mindkét nép kultúrájának legértékesebb elemeit. A ciprusiaknak szeretnénk bemutatni, mit jelent magyarnak lenni, és az itt Cipruson élő és dolgozó magyarokkal megismertetni a ciprusi kultúrát és megkedveltetni a ciprusi életérzést. Szívesen várunk sorainkban mindenkit, aki segíteni akar, hogy jobbak legyünk - Önökért. Vegyenek részt és támogassák rendezvényeinket! Javasoljanak újabb programokat!
Coloradói Magyar Klub
1963-ban alapították a Coloradó államba emigrált magyarok. A Klub alapító oklevelét 1963. január 27-én írta alá a 23 alapítótag, az alapító közgyűlést 1963. február 24-én tartották. Az 1963-as alapszabályban a következőképpen foglalták össze a közösség céljait: “Az egyesület célja az amerikai és az emigrációs kultúrkapcsolatok kiépítése és elmélyítése, küzdelem Magyarország szabadságáért és igazságáért, a magyar nemzeti jelleg és erkölcs megóvása, valamint a tagok testi egészségének és erejének ápolása.”
Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége
A CSMMSZ a csehországi magyar közösség legnagyobb országos szervezete, amely 1990. február 24-én alakult. A szövetség küldetésének fő célja a csehországi magyarok összefogása, az anyanyelv, a nemzeti hagyományok és a nemzeti öntudat ápolása és fejlesztése. További céljai között szerepel a magyar kultúra megismertetése a cseh polgárokkal.
Csodaszarvas Magyar Kulturális Egyesület Karlsruhe
z egyesületet 2005-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy elősegítsük a magyar kultúra fenntartását és bemutatását előadásokon, kiállításokon, kurzusokon keresztül magyar és német nyelven egyaránt.
Dél-Afrikai Magyar Szövetség (Hungarian Alliance of South Africa)
A Dél-Afrikai Szövetség célja magyar kultúra és vendégszeretet szélesebb körben való bemutatása, így szívesen látunk mindenkit, aki a kultúránk, a magyar ételek iránt érdeklődik, legyen az bármilyen nemzetiségű. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy nagyobb magán jellegű összejöveteleket lehessen tartani a Magyar Tanya klubépületében. Várjuk minden érdeklődő jelentkezését!
Danubius Kulturális Egyesület
A bécsi Danubius Kulturális Egyesület széles körben kíván művészeti tevékenységet folytatni, ezzel is kiszélesítve a művészetek spektrumát, elérhetővé téve ezt mindenki számára. Legfőbb célunk megteremteni annak lehetőségét, hogy mindenki számára alkalom nyíljon, már egészen gyermekkortól akár egy életen át, egy összetett művészeti tevékenységben részt venni.
Erdingi Magyarok
Az Erdingi Magyarok nem hivatalosan bejegyzett szervezet, nincs szerződésben foglalt szabályzata. Íratlan szabályok alapján működik (a hangsúly a működik szón van), mert fontosnak tartjuk származásunk büszke vállalását, gyökereink ápolását, mindezt második hazánkban, Németországban jó példát mutatva az integrációra és nem az asszimilációra.
Finnországi Magyarok Egyesülete
Egyesületünk 1993. március idusán alakult azzal a céllal, hogy összefogja, közösségbe tömörítse az addig spontánul találkozó itt élő magyarokat. Alapelvként fogalmaztuk meg, hogy a külhoni magyarság megtartásának legfontosabb pillérei a család, a magyar nyelv, valamint a magyar kultúra és a magyar hagyományok ápolása. Ebben a szellemben dolgoztunk, és dolgozunk továbbra is.
Freiburgi Magyarok Baráti Köre
A Freiburgi Magyarok Baráti Köre 1988-ben alakult hivatalos bejegyzett egyesületté, a kezdetek azonban ennél jóval régebbre nyúlnak vissza.