Adatvédelem

A kultika.com weboldalt Ön ingyenesen látogathatja, anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Weboldalunk bizonyos funkcióihoz azonban csak akkor fér hozzá, ha regisztrál (például: hirdetés, előfizetés). A regisztráláshoz Önnek olyan adatokat kell megadnia, amelyek személyes adatoknak minősülnek. Az Európai Unió és Tanács (EU) rendeletet fogadott el a személyes adatok védelméről és szabad áramlásáról, ez az úgynevezett General Data Protection Regulation – rövidítve GDPR –, a 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban GDPR). Az Europrint Kft., mint Kiadó és Adatkezelő, az említett rendelet valamint a személyi adatvédelemről szóló hazai jogszabályok előírásainak a maradéktalan betartásával kezeli és tartja nyilván ezeket az adatokat, annak megfelelően, ahogyan az engedélyezésben szerepel. A regisztrációkor megadott személyes adatokat nem tesszük hozzáférhetővé senki más számára, csak kifejezett jóváhagyással, kivéve azokat az eseteket, amelyekre jogszabályi kötelezés vagy hatósági eljárás létezik. A Europrint Kft. szolgáltatását igénybe véve, az Ön által az interneten közzétett adatokért valamint információkért a kiadó mindennemű felelősségét kizárja. Továbbá: amennyiben kiderül, hogy Ön harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon, más személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során kárt okozott, Ön köteles ezekért a felelősségvállalást viselni. Ilyen esetben a kiadónak törvényesen minden segítséget meg kell adnia a hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Europrint Kft. arra törekszik, hogy az adatvédelmi jog hatályos előírásai alapján a szolgáltatása minden szempontból, műszaki szempontból is, biztonságos legyen. Ez vonatkozik az internetes oldalt kezelő és elérhetővé tevő szolgáltatóra is, aki a tudomására jutott információkat és személyes adatokat szintén üzleti titokként köteles kezelni.

Az Europrint Kft. minden tőle telhetőt megtesz a hatályos adatvédelmi törvények szerint és saját felelősségi hatáskörén belül, a weboldal felhasználóinak személyes adatai védelme érdekében, az adatok tárolása, feldolgozása és őrzése során.

Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik, hogy adatait a GDPR valamint a hatályos hazai jogszabályok tiszteletben tartásával kezeljük.