Jogi nyilatkozat

Minden, a kultika.com oldalain megjelenő tartalom (cikk, kép, videó, egyéb), amennyiben nincs más forrás megjelölve, az Europrint Kft. (továbbiakban Kiadó) szellemi tulajdonát képezi. Ezen tartalmak tekintetében a Kiadó fenntart minden további feldolgozással és/vagy terjesztéssel kapcsolatos jogot. A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A kultika.com-hoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és romániai törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Olvasóink saját tartalom (cikk, kép, videó), illetve hozzászólás a kultika.com-ra történő feltöltésekor/elküldésekor a felhasználói feltételek elfogadásával, egyúttal a tartalommal kapcsolatos minden további jogukról lemondanak, és azok tulajdonjogát átengedik a Kiadónak. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a törvényileg és/vagy erkölcsileg megkérdőjelezhető tartalmakat ne engedje be az oldalakra, illetőleg eltávolítsa azokat.

A kultika.com oldalain megjelent írásokért kizárólag szerzőik vállalják a felelősséget.