Emléktöredékek egy évfordulóhoz

Kelemen Kálmán

Emléktöredékek egy évfordulóhoz

30 éves a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom

A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt harminc évvel ezelőtti megalapítása nem egy gonosz, hanem egy jó cselekedet volt. A bölcsőjét egy akkor még jóindulatú kolozsvári kezdeményező csoport tagjai, köztük Tőkés István, dr. Újvári Ferenc, Moldován Béla ringatták, akik akkor 400 000 lejt kaptak, ez megfelelt húsz hónapi mérnöki fizetésemnek. Bizonyára sok kiadásuk volt, mert az összeg sorsa később nem szerepelt az RMKDM pénzügyi nyilvántartásaiban.
Marosvásárhelyen Nagy Elemér, báró Apor Csaba, Miholcsa József, Hunyadi András, Kelemen Kálmán járultak hozzá a magzat növekedéséhez. Belföldön tovább növe­- ked­tünk. Temesváron dr. Bárányi Ferenc, Csíkszeredában Hajdu Gábor, Nagy Benedek, Szatmáron Szabó Károly, Czeili István, Erdei Dolóczki István, Zilahon Seres Dénes és még sokan mások gondozták felváltva a csecsemőt. Elkészítettük a kibővített Programot és Szervezeti szabályzatot, amivel most már külföldön is jelentkezhettünk.
Pillich László kolozsvári szabadelvű elkötelezettségű RMDSZ-tagnak a javaslatára, aki odaszólt az akkori vezetőségnek, hogy már illik egy valódi kereszténydemokratát is elvinni a nemzetközi kereszténydemokrata rendezvényekre, részt vehettem az Európai Kereszténydemokrata Unió kongresszusán, s beszámolhattam a létezésünkről olyan személyeknek, mint Wilfried Martens, Wim van Velzen, Thomas Jansen, dr. Vedres András, Csáky Pál és mások. Az eredmény az volt, hogy az RMKDP-t elsőként vették fel a Kárpát-medencei magyar pártok közül az EUCD-be. (Lásd Thomas Jansen főtitkár gratuláló levelét)
Hogy ne felejtsem, döntő lendületet adott az RMKDP megizmosodásához a marosvásárhelyre látogató Georg Wurmitzerrel való találkozás, aki a karintiai Sirnitznek volt többször polgármestere. Ő ajándékozta meg az RMKDP-t az első, kézzel hajtható sokszorosító Gestetner típusú géppel. Neki köszönhettem a barátságot Karintia tartományi főnökével, Guggenburg úrral, majd a későbbiekben Andreas Kohllal, aki Bécs Politikai Akadémiájának volt a rektora, majd az Osztrák Parlamentnek az elnöke. Dr. Vedres András pedig eljuttatta pártunknak Torgyán József ajándékát, egy xeroxgépet. Mindkét ajándék rengeteget segített.
Ugyancsak nagyban hozzájárult pártunk nemzetközi elismeréséhez Habsburg Ottó nekünk címzett bátorító levele, amelyben gratulált, hogy negyvenöt évnyi kommunizmus után sikerült rövid idő alatt nyolcszáz tagot toborozni az RMKDP számára.
Az RMKDP a továbbiakban, kisebb-nagyobb veszedelmek között, hála Istennek tovább izmosodott. Részletesebben talán egy másik alkalommal.
Akkoriban az RMKDP főtitkára voltam. Volt névjegykártyám, amelyiken az szerepelt, hogy Kelemen Kálmán főtitkár, azaz secretar general. Egyik alkalommal ez mentett meg egy két kilométeres sortól. Andreas Kohl meghívására Bécsbe igyekeztünk, s Fóris barátom a sor elejére hajtott. A vámtiszt ránk förmedt: vissza! Amikor látta, hogy secretar general, hirtelen azt mondta: poftiți!