Az emberi civilizáció állandóan változott.

Ugyanakkor az egyén kapcsolata a családdal soha nem változott.

Az emberi civilizáció állandóan változott.

Beszélgetés Silvian és Isabela Hornnal, a Bukaresti Zsidó Hitközség alelnökével, illetve szociális ügyekkel foglalkozó közgaszdászával.

Kultika: Családközpontú-e a tradicionális zsidó társadalom?

Silvian Horn: Igen, a zsidó társadalom családközpontú! A judaizmusban a családnak eredendően központi szerepe van. A zsidó nép történetének több ezer éves távlatából tekintve a közösségi, társadalmi rendszer úgy volt felépítve, hogy mindig legyen idő a család számára, illetve a családi kötelékek ápolására, erősítésére. A zsidó társadalom és a család között erős a kötelék. Mint ahogyan a család nem tud fejlődni a társadalom keretein kívül, akképpen a társadalom sem tud fejlődni család nélkül.

Kultika: Mit értenek a zsidók hagyományos családon?

Silvian Horn: A valósághoz kötődő legerősebb köteléket, illetve az élet legnemesebb értelmét.

Kultika: Milyen szerepet tölt be a család a mindennapokban?
Silvian Horn: A zsidó emberek életében a család központi szerepet tölt be. Teljesen mindegy, hogy mélyen vallásos zsidó emberekről beszélünk, vagy olyanokról, akik nem gyakorolják hitüket a hétköznapokban. A családban élő zsidók számára az élet elsősorban a család körül forog. Ennek pedig a kölcsönös megértés és az egymás támogatása az alapja.

Kultika: Az évezredek során mekkora nyomásnak volt kitéve a zsidó család?

Silvian Horn: Az a szenvedés és a tragédiák sorozata, amelyeket a zsidó népnek el kellett szenvednie történelme során, egyértelműen hatott a mindenkori zsidó családra. Ugyanakkor  meg is erősítette azt. A holokauszt, az emberiség történetének legsötétebb periódusa, nem csak emberek millióit pusztította 
el, de azoknak családjait is. Szülők, akik látták, ahogyan megölik gyermekeiket, egymástól szétszakított házastársak. Olyan fájdalom ez, melyet lehetetlen szavakkal elmondani, megmagyarázni. Voltak olyan holokauszttúlélők, akik a szó legszorosabb értelmében elmentek a világ végére is, hogy megtalálhassák a szörnyű tragédiát túlélő hozzátartozóikat.

Kultika: Mi tartotta életben a zsidó családot a vándorlás és szétszórattatás idején?

Isabela Horn: A kölcsönös tisztelet, a közösséghez való erős kötődés, a vallás és a kultúra.
Kultika: A modern zsidó állam megalakulása után változott-e a család szerepe a társadalomban?

Isabela Horn: A család ma is azt a szerepet tölti be, amit az évezredek során mindig, a társadalmunk alapja. Izrael állam törvényekkel és különleges szociális programokkal támogatja a családalapítást és gyermek­vállalást.

Kultika: Mekkora hatása van a modern kornak  a családmodellre?

Isabela Horn: Önmagára a családra mint egységre korlátozottan. De hogy a család tagjaira egyénenként mennyire, az már bonyolultabb kérdés.

Kultika: Milyen veszélyek fenyegetik a mai modern családot?

Isabela Horn: Talán a legnagyobb veszély az, hogy az emberek egyre kevesebb időt tudnak fordítani a családjukra. Ennek számos oka van. Munka, szakmai ambíciók, anyagi helyzet, de még sorolhatnám. Amikor megszűnik a családon belüli kommunikáció és az egymás támogatása, mindig a család veszít.

Kultika: Ebből kiindulva, Ön szerint Európa milyen irányba halad?

Isabela Horn: Sajnos egyre kevesebb figyelem irányul a családra és a családi életre. Az okokat már említettem.
Kultika: Napjainkban egyre erősebbek azok az áramlatok, melyek az egyén érdekeit a család, az állam, a nemzet fölé helyezik.

Silvian Horn: Ez attól függ, hogy éppen melyik társadalomról beszélünk. A zsidó közösségek lojalitása azon társadalmakhoz, amelyekben élnek, igen erős. Mind Romániában, mind pedig azon államokban, ahol zsidók élnek, azok nagy mértékben járultak hozzá az adott állam fejlődéséhez. Az élet minden terén.

Kultika: Milyennek látja a család jövőjét ebben a változó világban?

Silvian Horn: Az emberi civilizáció állandóan változott. Ugyanakkor az egyén kapcsolata a családdal soha nem változott.